Veres Péter Kulturális Központ

 • A betűméret növelése
 • Alapértelmezett betűméret
 • A betűméret csökkentése
Címlap Bemutatkozás

A Művelődési Központ története

Balmazújváros természetföldrajzi szempontból kedvező helyzetben lévő település, hiszen Hortobágy, Hajdúszoboszló, Debrecen háromszögben elhelyezkedve, mind természetvédelmi, mind turisztikai szempontból kedvező hatások és együttműködési lehetőségek alapjai állnak a település rendelkezésére. Balmazújváros szívében épült fel 1964-ben a Veres Péter Művelődési Központ, amely az akkori kulturális élet meghatározó színterévé vált.

A régi hagyományokkal és gazdag kulturális múlttal rendelkező ház 1998-ban mind formailag, mind szemléletileg megváltozott, amikor a művelődési központ és az Állami Zeneiskola összevonásával megalakult a Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészeti Iskola. Az új intézmény arculatának kialakításakor fő szempontunk volt az integrálásból adódó kettős irányvonal- a közoktatás és a közművelődés eltérő funkcióinak, feladatainak egy mederbe történő terelése. E gondolkodási mód révén ki tudtunk alakítani egy belső egyensúlyt, harmóniát, s együtt igyekszünk népművelők, szakkörvezetők, zene és más művészetet tanítók, vagyis a magasabb kultúrát képviselők szellemi központjává, a város életében a művelődés otthonává válni.

Alapfeladatunk közé tartozik:

 • az alapfokú zene- és táncoktatás
 • a hagyományok ápolása
 • a település vonzerejének növelése: kultúrális rendezvények szervezésével, helyi művészeti csoportok menedzselésével
 • a településen működő civil szervezetek koordinálása
 • minél szélesebb körű információ biztosítása a lakosságnak

A zeneiskola története

A Művelődésügyi Minisztérium és a balmazújvárosi községi tanács támogatásával lehetőség nyílt arra, hogy 1968. szeptember 1-én Balmazújvároson is megindulhasson az intézményes zeneiskolai oktatás. Az újvárosi iskola a hajdúböszörményi állami zeneiskolának lett a fiókintézménye.

Az alapfokú művészetoktatási intézménynek a célja:

 • a tanulók zenei készségének fejlesztése,
 • zenei műveltségük megalapozása,
 • a tanulók felkészítése szabadidejük tartalmas eltöltésére,
 • amatőr társas muzsikálás: kamaracsoportok, könnyűzenei együttesek, Bekton Ifjúsági Fúvószenekar - szeretete
 • zenei pályára alkalmas tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra.

A zeneiskola létesítése jelentős lépés volt a község kulturális életében, a zenei ízlés továbbfejlesztésében. 1981. január 1-től a felsőbb szervek önálló zeneiskola rangra emelték iskolánkat. Az 1998-ban újrafogalmazott alapító okirat arra ad lehetőséget, hogy mai szóval élve a kulturális innováció széles skálája valósulhasson meg a város központjában, folytatva és újrafogalmazva a régi jóvezetők által megkezdett utat. A művészeti nevelés, az alapfokú művészetoktatás, a közművelődési feladatok állami garanciái mára már adottak. Az egyéni képességek fejlesztése, a művészetek (zene -tánc, -képző, -ipar - és bábművészet) felkarolása, a céltudatos, rendszeres, intézményi kereteken belüli biztosítása, a réteg és korosztálykultúrák ismerkedési alkalmainak, a közéleti, történelmi, tudományos körök, civil egyesületek támogatása mindenképpen az integrált intézmény alapfeladatai közé sorolhatók.

Hagyományaink

A tanítási órákon kívüli zeneiskolai hagyományok ápolását nagyon fontosnak tartjuk, mivel ösztönző hatással vannak tanulóinkra, a város zenét szerető közönségére, s a tantestületünk tagjaira. Az intézmény történetét és lehetőségeit figyelembe véve a következő hagyományokat kívánjuk megőrizni és tovább ápolni:

 • Október 1.: a Zenei Világnap alkalmából hangversenyt rendezünk
 • Havonta: megrendezésre kerül az iskolai növendékhangverseny a nyilvánosságnak
 • Tanszaki: koncertek évente egy-két alkalommal, ahol a tanulóink és szüleik teljes képet kaphatnak az adott tanszak munkájáról
 • December: Adventi, vagy karácsonyi hangverseny a színházteremben tanulóink és tanáraink közreműködésével
 • Április: hangszeres tanulmányi verseny, melyre két különböző karakterű mű előadásával nevezhetnek növendéket tanáraink. A megye zeneiskoláiból felkért neves szakemberek zsűriznek, s választják ki az első helyezéssel járó Vándorserleg odaítélését.
 • Május: a beiskolázás célját szolgáló hangszerbemutatók Június: a bizonyítvány osztást mindig ünnepi hangversennyel kötjük össze, ahol az adott tanév legeredményesebb növendékei lépnek fel
 • Augusztus: az Országos Trombitás tábor szervezése és lebonyolítása. Az alap, közép és felsőfokú zeneoktatási intézményekben tanuló diákok és tanáraik szakmai tapasztalat cseréje. Az elmúlt évek tapasztalatai azt bizonyítják, hogy tantestületünk megbirkózik egy szaktábor szervezésével, s az eredményes tábori munkára alapozva az országos vérkeringésbe is tudatosul Balmazújváros neve és zeneoktatása.

Eredmények

Eredményeink számbavételekor megállapítottuk, hogy intézményünk sikerei, tanár-diákkapcsolat, tanszakaink hangszer és személyi feltételei, hosszabb időt nálunk dolgozó oktatói évek, komoly összefüggéseket mutatnak mind a tanulói létszámmozgás, mind a területi és országos hangszeres találkozók és versenyek, mind a sikeresen zenei pályára felkészített növendékek vonatkozásaiban. Összességében tehát megállapítható, hogy intézményünk "csak" teret tud adni az értékek hordozóinak és közvetítőinek, s a kiemelkedni tudó és akaró kollégáknak (illetve növendékeknek) biztosítani és megteremteni a megfelelő hátteret, elismerést. A zeneiskola indulása óta eltelt időszak legfontosabb eredményének azt tekintjük, hogy a város mindvégig kitartott a művészeti képzés mellett. Megadta és biztosította, biztosítja a képzéshez elengedhetetlenül fontos hangszer és tanári létszámot. Kitartó munkáink eredményeképpen egy, az iskolával azonos időben induló fúvószenekar (ma egyesületi formában működő Bekton Ifjúsági Fúvószenekar) utánpótlásáról, a 2000-ben alakult felnőtt Városi Vegyeskar azt bizonyítják, hogy növendékeink aktív résztvevői településünk zenei életének. Amatőr zenészek, hangversenylátogatók és intézményünkből indult hivatásos muzsikusok, zene és énektanárok egész sora munkánk eredményességét bizonyítja, városunkban és az országban.

 

Elérhetőségeink, információk

Veres Péter Kulturális Központ
4060 Balmazújváros,
Kossuth tér 18.

Telefon:
(52) 580-518;
(52) 580-519

E-mail:
vpamk@balmazujvaros.hu

Nyitvatartási idő:
hétfő-péntek:8-20 óráig
szombaton, vasárnap: zárva


Veres Péter Emlékház
4060 Balmazújváros, Kadarcs u.

Nyitvatartási idő:
hétfő: szünnap
kedd-vasárnap: 10-16 óráig